Sim Đầu Số 0989

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0989.989.275 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0989.11.8883 Viettel 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0989.38.1936 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0989.813.189 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 09.89.69.09.49 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0989.355.101 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0989.62.25.62 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0989.03.5919 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 09.89.83.80.85 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0989.666.447 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0989.584.123 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0989.95.1975 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0989.24.2007 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0989.99.39.49 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0989.103.189 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0989.6464.88 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0989.698.190 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 09.8.9.10.5995 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0989.868.280 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0989.436.437 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 098.98.98.172 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0989.950.336 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0989.936.937 Viettel 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 09.89.29.69.49 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0989.78.2289 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0989.22.1398 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0989.396.190 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0989.168.190 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 098.91.91.691 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0989.08.33.08 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0989.96.1828 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0989.52.95.52 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0989.115.995 Viettel 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0989.038.193 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0989.431.432 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0989.625.989 Viettel 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0989.279.207 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0989.95.95.82 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0989.183.102 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0989.20.93.20 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0989.24.2228 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0989.35.2017 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0989.82.22.72 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0989.908.708 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0989.379.869 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua