Sim Đầu Số 0979

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.979.906 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0979.283.102 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0979.95.2021 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0979.61.3993 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0979.949.123 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0979.928.552 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0979.06.26.16 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979.31.08.98 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0979.52.6665 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979.979.652 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 09.799.799.58 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0979.926.012 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 09797.66.589 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0979.333.952 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0979.30.9995 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0979.19.59.49 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979.82.2019 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0979.31.5552 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0979.589.836 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0979.652.689 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0979.9292.58 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0979.03.9959 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0979.522.099 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0979.16.2019 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0979.019.189 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0979.052.189 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0979.85.6282 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.93.8882 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.659.169 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 09.79.19.09.49 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0979.678.198 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 09795.39991 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0979.72.86.72 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0979.03.5838 Viettel 1,200,000 đ Sim ông địa Đặt mua
35 0979.15.9929 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0979.264.345 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0979.065.079 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0979.330.430 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0979.868.606 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0979.255593 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 09.79.59.29.49 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0979.21.1369 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0979.392.932 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0979.965.289 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0979.63.5556 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua