Sim Đầu Số 0979

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.88.3332 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0979.959.138 Viettel 2,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
3 0979.895.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0979.145.245 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0979.877.818 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0979.186.479 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0979.289.829 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979.966.933 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0979.123.595 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979.07.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 09797.45.888 Viettel 30,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0979267490 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0979882486 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0979070743 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0979053138 Viettel 650,000 đ Sim ông địa Đặt mua
16 0979.631.093 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979.676.238 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
18 0979.337.114 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0979.278382 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0979831521 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0979584.486 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0979945222 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0979643222 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0979.806.470 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 09.79.75.79.20 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0979.259.013 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0979.011.350 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.895.320 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.21.4320 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0979.367.014 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0979.568.471 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 09.799.455.32 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0979.422.702 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0979.126.071 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 097.9991.421 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 097.9955.850 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0979.044.681 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0979.579.501 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0979.624.021 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0979.657.430 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0979.774.691 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0979.701.453 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0979.452.802 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0979.894.274 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0979.471.893 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua