Sim Đầu Số 0977

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0977.93.93.91 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0977.57.8389 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0977.95.26.36 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 097.7979.066 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0977772.610 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0977775.006 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0977.907.234 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0977.789.578 Viettel 2,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
9 0977.06.22.06 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 09777.82826 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0977919117 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0977.35.8683 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0977.90.91.95 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0977772.658 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0977.229.500 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 097777.3872 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0977778.404 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0977.30.9929 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0977770.256 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 097777.1910 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0977776.210 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0977.68.1136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0977.398.158 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 09.77776.357 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0977773.850 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0977775.144 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0977776.085 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0977.39.2012 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 097772.0005 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 09777.83.195 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0977.322.938 Viettel 750,000 đ Sim ông địa Đặt mua
32 0977.332.311 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0977.935.567 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 09.77776.021 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0977.26.68.26 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 097777.0938 Viettel 3,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
37 0977.662.995 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0977.63.2018 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 09.7772.1123 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0977.25.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0977.123.389 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0977.52.2015 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0977.515.838 Viettel 2,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
44 0977.953.954 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 09.7775.1110 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua