Sim Đầu Số 0972

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0972.812.190 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0972.30.33.30 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0972.178.978 Viettel 2,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
4 0972.508.538 Viettel 800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
5 097.2222.973 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0972.190.136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0972.01.8883 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0972.8181.78 Viettel 1,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
9 097.23.19990 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0972.738.123 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0972.177.898 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972.88.1800 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0972.040.041 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0972.666.526 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0972.576.234 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 097.21.9.2022 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0972.118.518 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0972.093.096 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0972.079.086 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0972.223.233 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0972.78.2019 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0972.322.639 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 0972.926.289 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0972.130.345 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0972.11.16.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 097.23.2.2019 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0972.942.949 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0972.511.011 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0972.885.335 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0972.318.123 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0972.68.0078 Viettel 1,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
32 0972.73.2018 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0972.505.133 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0972.30.32.36 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0972.82.89.83 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0972.203.209 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0972.903.345 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0972.109.234 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0972.250.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0972.707.807 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0972.224.324 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0972.089.086 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0972.48.2015 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0972.45.2018 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0972.32.8982 Viettel 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua