Sim Đầu Số 0399

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0399.68.79.86 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 039.9889.363 Viettel 3,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0399.386.893 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0399.666.393 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0399.9339.38 Viettel 5,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
6 03999.686.39 Viettel 3,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0399.57.2002 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0399842010 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0399.16.2021 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0399132000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0399252000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0399.866.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0399.71.6222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0399.725.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0399165222 Viettel 3,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0399231222 Viettel 2,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0399581222 Viettel 3,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0399060222 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0399.514.067 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0399.057.446 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0399.442.841 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0399.620.019 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0399.365.053 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03999.26.416 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0399.479.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0399.180.940 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0399.745.086 Viettel 450,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0399.581.786 Viettel 450,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0399.17.2479 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 0399.410.788 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0399.167.499 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0399.845.079 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0399.067.439 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0399.421.066 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0399.194.088 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0399.645.499 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0399.258.066 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0399.615.479 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0399.269.918 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0399.786.897 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0399.856.737 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0399.30.90.50 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0399.512.712 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0399.089.155 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0399.235.258 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua