Sim Đầu Số 0395

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0395.3.1.2005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 039.567.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0395.63.2011 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0395622013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0395.45.2021 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0395601971 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 039.5858.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0395.239.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0395.010.368 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0395959883 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0395.237.186 Viettel 500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0395.235.568 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0395018000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0395.930.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0395183222 Viettel 2,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0395171222 Viettel 2,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0395251222 Viettel 2,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0395213222 Viettel 2,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0395813222 Viettel 2,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0395983222 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0395.328.771 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0395.780.621 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0395.358.286 Viettel 570,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0395.39.8588 Viettel 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0395.202.279 Viettel 910,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 0395.345.262 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 039.58.23466 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0395.408.066 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0395.972.068 Viettel 450,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0395.845.466 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0395.084.479 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0395.047.066 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0395.76.76.75 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0395.528.326 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0395.72.70.75 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0395.358.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0395.778.938 Viettel 450,000 đ Sim ông địa Đặt mua
38 0395.948.848 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0395.964.468 Viettel 570,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 039.535.8788 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0395.79.73.72 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0395.91.02.91 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0395.855.328 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0395.1222.03 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0395.883.522 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua