Sim Đầu Số 0349

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 034.963.5686 Viettel 500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 034.9698.279 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0349.579.369 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 034994.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0349.59.2006 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0349.61.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0349.76.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0349.16.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0349968567 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0349338386 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 034.9833.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0349.234.333 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0349310888 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0349.112.530 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0349.94.74.95 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0349.803.710 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0349.718.738 Viettel 450,000 đ Sim ông địa Đặt mua
18 0349.708.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0349.037.180 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 03.4953.1276 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 034.9797.416 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0349.222.739 Viettel 570,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 034.933.1279 Viettel 910,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 0349.136.088 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0349.064.068 Viettel 450,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0349.756.479 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
27 0349.260.079 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0349.729.768 Viettel 450,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0349.742.086 Viettel 450,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0349.312.766 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0349.352.039 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0349.184.066 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0349.426.039 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0349.808.193 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0349.882.098 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 034.9993.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0349.879.622 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0349.676.636 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0349.184.689 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0349.61.62.60 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0349.59.50.52 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0349.989.844 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0349.389.343 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0349.691.698 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0349.123.693 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua