Sim Đầu Số 034 Viettel

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0342.443.179 Viettel 570,000 đ Sim thần tài Đặt mua
2 0342.605.179 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0342.04.09.12 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0347.8585.12 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 034.2323.114 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0348.368.797 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0347.308.188 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0346.09.6467 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0349.09.05.87 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0349.114.339 Viettel 480,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 0344.69.8910 Viettel 910,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
12 0349.67.62.63 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0342.050.010 Viettel 460,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0347.07.03.84 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0345.61.65.60 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0347.138.477 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0346.07.07.12 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 03.464.25689 Viettel 639,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0346.05.06.10 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0345.18.3458 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0349.85.6899 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0348.22.12.01 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0342.19.07.20 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0343.969.070 Viettel 1,370,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0346.650.651 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 034.7744.899 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0346.756.279 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0346.18.10.87 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0344.22.12.14 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0343.525.654 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0346.135.466 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 034.378.4447 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0349.838.275 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0342.808.939 Viettel 570,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0344.25.04.91 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0345.789.075 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 034.990.2286 Viettel 450,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 034.8885.348 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0343.21.07.82 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0343.86.9597 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0348.396.129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0348.369.385 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0342.000.747 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0344.689.579 Viettel 690,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 0346.23.03.99 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua

Sim Đầu Số 034 Viettel