Sim Đầu Số 034 Viettel

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0346.25.5349 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0346.594.502 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 034.7895.168 Viettel 460,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0347.14.01.19 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0349.549.879 Viettel 480,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0349.65.2466 Viettel 639,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0346.989.985 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0347.23.7939 Viettel 570,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 034.88555.12 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0347.12.01.15 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0346.101.766 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0349.108.026 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0346.356.386 Viettel 2,860,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0348.916.379 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0343.04.02.94 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0342.05.06.21 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0342.813.379 Viettel 570,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 0342.164.586 Viettel 450,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0347.533.383 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0342.85.6662 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0346.553353 Viettel 1,140,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0342.364.458 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0342.103.264 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0344.99.69.39 Viettel 1,140,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0345.556.179 Viettel 2,340,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 034576.2018 Viettel 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0342.06.03.78 Viettel 450,000 đ Sim ông địa Đặt mua
28 034.753.9995 Viettel 639,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0347.154.679 Viettel 450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 034.885.3568 Viettel 910,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0343.71.6665 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0349.18.02.87 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0346.20.8588 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0343.215.547 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0346.016.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0346.10.7968 Viettel 570,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0344.01.05.89 Viettel 690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0348.151.966 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0343.039.588 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0342.26.06.81 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0346.155.922 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0344.056.137 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0343.138.576 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0347.567.388 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0342.02.03.91 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua

Sim Đầu Số 034 Viettel