Sim tiến đơn 156

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0971.020.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0326.901.678 Viettel 2,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
3 0348.885.345 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0965.329.567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 096.445.2567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 098.37.12567 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0971.209.678 Viettel 6,900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
8 0976.366.567 Viettel 7,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0971.702.678 Viettel 6,900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
10 0359.18.3678 Viettel 2,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
11 0962.937.567 Viettel 5,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0986.329.567 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 096.255.3567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0978.26.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 03938.56.567 Viettel 2,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0968.657.567 Viettel 6,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0961.738.567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0977.145.567 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0867.55.2567 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0327.32.8789 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0336.987.678 Viettel 2,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
22 0336.343.789 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0966.516.567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 037.994.0123 Viettel 2,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 098.87.13567 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 096.1719.678 Viettel 7,800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
27 0965.11.2567 Viettel 7,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0399.02.8789 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0967.55.1567 Viettel 5,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0382.19.0123 Viettel 2,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0965.198.234 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0962.93.1567 Viettel 5,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0376.89.8789 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0969.57.3567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0981.730.678 Viettel 6,900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
36 0969.219.234 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0973.36.2567 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0961.55.2567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0969.759.345 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 096.999.1678 Viettel 16,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
41 035.889.6678 Viettel 5,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
42 0982.519.567 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0961.85.1567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0987.85.3678 Viettel 8,900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
45 0348.08.1123 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua