Sim tiến đơn 138

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0982991789 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0988.56.2234 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0985.643.345 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0984.719.345 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0987.864.234 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0334.678.567 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0979.895.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0965.103.345 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0977.157.345 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0971.659.456 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0987.812.123 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0962.882.234 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0978.337.456 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 09.6888.3345 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0961.552.456 Viettel 3,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0977.895.345 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0969.288.234 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0983.494.345 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0989.670.456 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0376.222.456 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0347.123.567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0377.789.123 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0383.789.345 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0328.111.345 Viettel 3,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0332.567.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0971.786.456 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0977.685.456 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0962.911.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0969.065.456 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0973.520.456 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0985.596.123 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0989.150.456 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0987.805.456 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0963.486.456 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0343.023456 Viettel 25,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0567.52.6789 Vietnamobile 42,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0976.797.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0986.797.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0969.825.012 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0989.825.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0866.177.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0917.808.345 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0344.98.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0358402012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0372.81.2012 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua