Sim tiến đơn 136

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0944.358.678 Vinaphone 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
2 0818.75.4567 Vinaphone 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0828.365.789 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0818.118.789 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0912.110.567 Vinaphone 2,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0944.649.789 Vinaphone 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0848.557.789 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0858.113.789 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0849.910.789 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0818.929.567 Vinaphone 1,390,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0919.793.345 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0916.484.678 Vinaphone 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
13 0812.468.789 Vinaphone 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0888.445.789 Vinaphone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0912.070.345 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0915.355.345 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0814.08.3456 Vinaphone 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0888.404.789 Vinaphone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0911.562.678 Vinaphone 3,800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
20 0944.209.789 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0911.778.567 Vinaphone 2,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0812.78.4567 Vinaphone 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0836.15.4567 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0812.123.345 Vinaphone 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0942.67.2345 Vinaphone 7,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0911.951.678 Vinaphone 3,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
27 0888.193.678 Vinaphone 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
28 0886.000.345 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0812.686.678 Vinaphone 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
30 0812.58.4567 Vinaphone 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0835.57.4567 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0839.779.678 Vinaphone 5,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
33 0818.566.567 Vinaphone 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 08866.555.67 Vinaphone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0848.988.789 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0944.168.123 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0844.939.789 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0945.72.2345 Vinaphone 7,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0815.668.789 Vinaphone 6,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0818.009.678 Vinaphone 5,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
41 0856.769.789 Vinaphone 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0916.343.678 Vinaphone 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
43 0818.789.234 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0913.93.2012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0812.121.789 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua