Sim tiến đơn 0346

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0961.884.345 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0969.915.123 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0971.852.123 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0981.069.123 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0982.106.123 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0979.949.123 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0966.519.234 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0363.789.567 Viettel 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0971.629.234 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0963.608.234 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0362.362.234 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0988.445.123 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0337.337.345 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0962.509.456 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0972.738.123 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0328.328.234 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0965.590.345 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0989.584.123 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0961.134.234 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0967.038.456 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0978.648.345 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0967.734.456 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0868.645.456 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 096.20.7.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0979.926.012 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0968.374.456 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0971.196.123 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0961.547.456 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0355.999.345 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0862.166.123 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0866.567.012 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0982.038.345 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0984.056.345 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0988.648.234 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0961.012.234 Viettel 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0974.698.456 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0962.104.456 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0977.907.234 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 096.345.2234 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0352.888.567 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 096.28.2.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0967.786.234 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0973.423.345 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0972.576.234 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0964.359.456 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua