Sim Đuôi 79 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0869.989.179 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
2 08.69.69.5679 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0865.72.72.79 Viettel 6,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0866.99.3879 Viettel 5,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0868.92.1779 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0869.899.879 Viettel 3,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0866.7575.79 Viettel 8,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0868.933.279 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0865.028.479 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 0868.932.779 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 0869.79.77.79 Viettel 19,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
12 0865.099.079 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
13 0865.47.7679 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
14 0865.575.579 Viettel 7,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0866.78.5679 Viettel 3,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 0865.599.679 Viettel 3,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
17 0865.699.379 Viettel 3,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 0868.96.2979 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
19 086.9988.779 Viettel 6,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0866.893.779 Viettel 3,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 0866.70.7279 Viettel 7,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0866.19.59.79 Viettel 6,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 0865.19.6679 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 0868.955.879 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0867.836.779 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 086.65.15679 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
27 0869.123.879 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0866.79.30.79 Viettel 4,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
29 0869.565.879 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 0869.78.78.79 Viettel 39,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
31 0866.79.46.79 Viettel 6,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0869.009.779 Viettel 9,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0867.98.8679 Viettel 29,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0869.535.979 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0866.7070.79 Viettel 5,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0866.50.2579 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0866.71.7079 Viettel 3,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0867.96.8679 Viettel 29,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0865.58.5679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0866.72.7679 Viettel 5,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 086.999.2379 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 08.6868.7679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0866.15.7879 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0867.99.8679 Viettel 29,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 086.6699.179 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua