Sim Taxi 3 – Sim Số Đẹp Taxi

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0388.669.669 Viettel 48,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
2 0389.119.119 Viettel 55,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
3 0335.269.269 Viettel 25,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
4 0386.224.224 Viettel 6,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
5 0386.440.440 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0347.989.989 Viettel 26,000,000 đ Sim đối Đặt mua
7 0389.118.118 Viettel 33,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0389.228.228 Viettel 26,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
9 0389.229.229 Viettel 30,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
10 0389.991.991 Viettel 33,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
11 0389.992.992 Viettel 26,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
12 0389.993.993 Viettel 33,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
13 0389.995.995 Viettel 26,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
14 0338.229.229 Viettel 39,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
15 0348.818.818 Viettel 16,000,000 đ Sim đối Đặt mua
16 0348.858.858 Viettel 16,000,000 đ Sim đối Đặt mua
17 0388.331.331 Viettel 13,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
18 0388.335.335 Viettel 14,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0388.337.337 Viettel 19,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
20 0388.447.447 Viettel 13,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
21 0388.995.995 Viettel 22,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
22 0389.334.334 Viettel 11,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 0389.335.335 Viettel 16,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
24 0389.337.337 Viettel 24,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
25 0389.440.440 Viettel 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
26 0389.441.441 Viettel 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0389.442.442 Viettel 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0389.551.551 Viettel 8,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0389.553.553 Viettel 7,700,000 đ Sim taxi Đặt mua
30 0389.554.554 Viettel 7,700,000 đ Sim taxi Đặt mua
31 0389.556.556 Viettel 19,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
32 0389.660.660 Viettel 9,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0389.339.339 Viettel 90,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0389.661.661 Viettel 9,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
35 0389.663.663 Viettel 16,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
36 0389.664.664 Viettel 8,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
37 0389.770.770 Viettel 11,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
38 0389.771.771 Viettel 8,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0389.772.772 Viettel 13,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
40 0389.773.773 Viettel 13,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 0389.775.775 Viettel 9,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0389.776.776 Viettel 11,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
43 0389.881.881 Viettel 16,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
44 0389.884.884 Viettel 16,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
45 0389.994.994 Viettel 24,000,000 đ Sim taxi Đặt mua

Sim Taxi 3 – Sim Số Đẹp Taxi Mobifone, Vinaphone Viettel