Sim Taxi 2 • Sim Số Đẹp Taxi 2

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0366.20.20.20 Viettel 29,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0379.46.46.46 Viettel 28,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0785.79.79.79 Mobifone 339,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0765.79.79.79 Mobifone 339,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0785.68.68.68 Mobifone 268,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0775.68.68.68 Mobifone 268,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 07.65.68.68.68 Mobifone 268,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 07.64.64.64.64 Mobifone 250,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0707.28.28.28 Mobifone 139,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0703.89.89.89 Mobifone 139,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0779.98.98.98 Mobifone 98,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0785.59.59.59 Mobifone 68,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0779.10.10.10 Mobifone 60,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0855.35.35.35 Vinaphone 60,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0792.56.56.56 Mobifone 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0775.67.67.67 Mobifone 55,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 07.96.95.95.95 Mobifone 48,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0792.67.67.67 Mobifone 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0779.02.02.02 Mobifone 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0793.80.80.80 Mobifone 39,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0793.70.70.70 Mobifone 39,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0708.50.50.50 Mobifone 39,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0847.92.92.92 Vinaphone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0797.30.30.30 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0793.71.71.71 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0792.45.45.45 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0786.23.23.23 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0785.32.32.32 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0785.04.04.04 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0785.03.03.03 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0767.45.45.45 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0837.45.45.45 Vinaphone 32,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0798.42.42.42 Mobifone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0797.40.40.40 Mobifone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0786.40.40.40 Mobifone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0708.40.40.40 Mobifone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0797.54.54.54 Mobifone 28,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0786.54.54.54 Mobifone 26,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0796.63.63.63 Mobifone 39,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0706.82.82.82 Mobifone 39,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0773.82.82.82 Mobifone 39,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0396.080808 Viettel 80,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0823545454 Vinaphone 22,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0853646464 Vinaphone 23,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0837141414 Vinaphone 25,000,000 đ Sim gánh Đặt mua

Sim Taxi 2 – Sim Số Đẹp Taxi 2