Sim Taxi 2 • Sim Số Đẹp Taxi 2

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0332.87.87.87 Viettel 39,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0896.64.64.64 Mobifone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0359.54.54.54 Viettel 26,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0865.58.58.58 Viettel 85,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0984.73.73.73 Viettel 110,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0981.16.16.16 Viettel 266,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 039.6363636 Viettel 129,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 03.76.71.71.71 Viettel 36,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0338.96.96.96 Viettel 88,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0395.19.19.19 Viettel 69,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0326.16.16.16 Viettel 79,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0389.96.96.96 Viettel 88,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0988.97.97.97 Viettel 379,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0974.56.56.56 Viettel 150,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0984.87.87.87 Viettel 150,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0922.08.08.08 Vietnamobile 120,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0929.97.97.97 Vietnamobile 160,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0927.96.96.96 Vietnamobile 150,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0921.95.95.95 Vietnamobile 130,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0927.91.91.91 Vietnamobile 130,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0927.56.56.56 Vietnamobile 130,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0927.85.85.85 Vietnamobile 120,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0921.97.97.97 Vietnamobile 120,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0924.56.56.56 Vietnamobile 120,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0927.62.62.62 Vietnamobile 100,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0921.80.80.80 Vietnamobile 100,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0927.80.80.80 Vietnamobile 100,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0925.02.02.02 Vietnamobile 70,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0923.31.31.31 Vietnamobile 70,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 09.74.74.74.74 Viettel 750,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0973.47.47.47 Viettel 230,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0914.56.56.56 Vinaphone 220,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0888.84.84.84 Vinaphone 150,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0766.93.93.93 Mobifone 60,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0374.93.93.93 Viettel 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0857.42.42.42 Vinaphone 20,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0777.76.76.76 Mobifone 117,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0767.69.69.69 Mobifone 105,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0776.67.67.67 Mobifone 76,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0799.97.97.97 Mobifone 76,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0773.82.82.82 Mobifone 39,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0837141414 Vinaphone 25,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0853646464 Vinaphone 23,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0837646464 Vinaphone 23,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0823545454 Vinaphone 22,000,000 đ Sim gánh Đặt mua

Sim Taxi 2 – Sim Số Đẹp Taxi 2