Sim số giữa 1999

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0349431999 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0394171999 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0961999853 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0828.111.999 Vinaphone 100,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 039.26.19991 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 039.25.19999 Viettel 87,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
7 0376.11.9999 Viettel 95,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
8 0356.01.9999 Viettel 83,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
9 0385.31.9999 Viettel 76,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
10 0357.21.9999 Viettel 79,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
11 0373.51.9999 Viettel 73,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
12 0378.119.991 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 035201.9995 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 086.919.9969 Viettel 6,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 086.919.9989 Viettel 19,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0981.999.647 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0971.199.978 Viettel 3,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
18 03281.999.57 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 03688.11.999 Viettel 29,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0985.81.9994 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 097.261.9996 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 096.1999.276 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0869.199.968 Viettel 4,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 098.199.9891 Viettel 5,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0987.31.9996 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 038201.9996 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0336.92.1999 Viettel 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 036.36.11999 Viettel 32,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0981.219.997 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 034811.9991 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 096.171.9995 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0973.11.9992 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 036281.9997 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0369.51.1999 Viettel 13,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0961.999.068 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0868.199.919 Viettel 5,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0559199999 Reddi 299,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
38 0559019999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
39 0559991999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0559219999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
41 0559519999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
42 0559619999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
43 0559111999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0559419999 Reddi 35,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
45 0963319991 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua