Sim số giữa 123

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0866.0123.86 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0966.123.198 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0987.812.123 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0979.123.595 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0347.123.567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0962.123338 Viettel 5,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
7 0377.789.123 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0332.567.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0962.911.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0985.596.123 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0971.185.123 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0981337.123 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0388676.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0337.636.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0358997123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0327233123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0386854123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0388214123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0325.131.123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0332.968.123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0328286123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0332.393.123 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0332.126.123 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0332.565.123 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 034842.0123 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 033927.0123 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 039842.0123 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0332.123.012 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0392.123.012 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0345.123.798 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0985.123.080 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0348.123.222 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 03546.01234 Viettel 11,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0968.123.349 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0327.34.1237 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0325.931.230 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 098.123.1948 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 03889.12356 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0363.52.1236 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 036.44.12342 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0344.123.026 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0387.59.1238 Viettel 450,000 đ Sim ông địa Đặt mua
43 039.659.1233 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0376.612.312 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0349.123.693 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua