Sim số giữa 0000

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0971.279.000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0969.247.000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 09888.23.000 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0355462000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0334.78.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0364.28.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0384.51.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0397.54.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0375.66.2000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 03.27.02.2000 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 079382.2000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 079482.2000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 078401.2000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 078460.2000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0869.7.3.2000 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0376.91.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0375.31.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 038.26.3.2000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0383262000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0363562000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0326152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0338152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0386152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0338592000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0332622000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0325212000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0335822000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0329822000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0386952000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0326252000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0389312000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0358262000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0359612000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0359312000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0326202000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0332012000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0356582000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0359322000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0328512000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0399132000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0399252000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0338812000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0358152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0368785000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0386395000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua