Sim số giữa 0000

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0978972000 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0975732000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0973192000 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0358152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0399252000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0399132000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0328512000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0359322000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0332012000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0326202000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0359312000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0359612000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0358262000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0389312000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0326252000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0386952000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0329822000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0335822000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0325212000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0332622000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0338592000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0386152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0338152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0326152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0363562000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0383262000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 038.26.3.2000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0375.31.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0376.91.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0869.7.3.2000 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 078460.2000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 078401.2000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 079482.2000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 03.27.02.2000 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0397.54.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0384.51.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0364.28.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0969223000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0334.78.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0976962000 Viettel 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0355462000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0333887000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0395018000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0363195000 Viettel 900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0368785000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua