Sim Phong Thủy

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0987.500.580 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0986.023.723 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0966.057.087 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0966.013.083 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0966.013.063 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0968.551.561 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0974.389.382 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0986.070.270 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0986.340.380 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0974.183.983 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0973.611.691 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0989.503.593 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0985.554.654 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0977.804.814 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 096.6464.564 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0961.502.592 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0978.390.395 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0972.692.695 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0972.800.830 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0973.052.056 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0976.620.680 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0977.146.641 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0983.417.471 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0985.609.690 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0988.461.164 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0976.460.064 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0965.71.6663 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0966.01.4447 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0986.949591 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0987.969493 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 097.28.7.2004 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 09.8681.8380 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0.9666996.51 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0973.6668.54 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0973.666.453 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0973.6668.14 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0973.666.741 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0973.666.051 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0973.666.493 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0973.666.943 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0973.666.470 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0973.6668.43 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0979.555.924 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0963.000.844 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0969.555.140 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua