Sim Năm Sinh 2014 – Sim Đuôi 2014

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0388.77.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0968.27.2014 Viettel 4,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0969.85.2014 Viettel 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 096.16.6.2014 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0965.72.2014 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0973.66.2014 Viettel 8,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 097.12.5.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0375.23.2014 Viettel 500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0375.27.2014 Viettel 500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 097.398.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0989.69.2014 Viettel 9,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0329.40.2014 Viettel 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0348.83.2014 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 039.333.2014 Viettel 9,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0397.04.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 036.487.2014 Viettel 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0969.92.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0967.09.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 034.756.2014 Viettel 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0978.33.2014 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0989.31.2014 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0988.02.2014 Viettel 9,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0979.56.2014 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0969.71.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0975.94.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0394.41.2014 Viettel 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0983.66.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0367.65.2014 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0359.87.2014 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0344.57.2014 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 097.4.05.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0969.54.2014 Viettel 3,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 036.345.2014 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0969.75.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0976.52.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0869.63.2014 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0973.43.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0367.29.2014 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0989.5.7.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0967.17.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 096.13.2.2014 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 098.11.3.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 097.515.2014 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0972.49.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0985.62.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua

Sim Năm Sinh 2014 – Sim Đuôi 2014