Sim Năm Sinh 2014 – Sim Đuôi 2014

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0987.55.2014 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0986.81.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0983.97.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0978.49.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0968.61.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0964.65.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0977.25.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0975.98.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0962.65.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0984.6.3.2014 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0965.6.4.2014 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0964.4.8.2014 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 096.16.9.2014 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 037.257.2014 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0986.98.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0988.97.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0987.40.2014 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 098.474.2014 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 098.992.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0986.92.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0983.82.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0966.33.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0962.9.8.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0968.02.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0977.86.2014 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0966.14.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0982.07.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0978.65.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0762422014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0788312014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0782162014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0762432014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0788342014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0769212014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0796312014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0788472014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0705602014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0788322014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0794142014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0783132014 Mobifone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0787222014 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0778222014 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0788222014 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0782192014 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0782292014 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 2014 – Sim Đuôi 2014