Sim Năm Sinh 2013 – Sim Đuôi 2013

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0345.57.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0396.64.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0347.9.7.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0342842013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0395622013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0354502013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0344992013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0345.19.2013 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0347.25.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0387.35.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0365.78.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 034455.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0337312013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0354302013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0349.76.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0383.50.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0349.18.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 03.4774.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0398.59.2013 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0918.93.2013 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0334.62.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0828.17.2013 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0858.13.2013 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0337.83.2013 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0946.93.2013 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 038.25.6.2013 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0326.58.2013 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0868.59.2013 Viettel 2,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 037.21.5.2013 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 085.881.2013 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0855.91.2013 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0354.27.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 035.30.7.2013 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 082.656.2013 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0358.44.2013 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0828.75.2013 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 096.5.08.2013 Viettel 8,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 097.13.2.2013 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 096.23.8.2013 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0962.55.2013 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0989.5.7.2013 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0988.38.2013 Viettel 8,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0988.93.2013 Viettel 12,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0983.22.2013 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 098.15.3.2013 Viettel 5,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua

Sim Năm Sinh 2013 – Sim Đuôi 2013