Sim Năm Sinh 2013 – Sim Đuôi 2013

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0986.42.2013 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0988.43.2013 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0349.76.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0354302013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 034455.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0365.78.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0387.35.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0347.25.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0345.19.2013 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0344992013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0354502013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0395622013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0342842013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0347.9.7.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0396.64.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0345.57.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 039.660.2013 Viettel 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0338.53.2013 Viettel 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0337.50.2013 Viettel 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0378.23.2013 Viettel 690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0363.9.2.2013 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0355.7.3.2013 Viettel 690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 094.8.03.2013 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0943.70.2013 Vinaphone 1,150,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0947.85.2013 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0945.85.2013 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0917.8.4.2013 Vinaphone 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0836.18.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0829.35.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0826.35.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 082.356.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0859.52.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0835.82.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0839.82.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0855.83.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 083.909.2013 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0829.70.2013 Vinaphone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0828.60.2013 Vinaphone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 083.860.2013 Vinaphone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0832.60.2013 Vinaphone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0839.88.2013 Vinaphone 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 082.779.2013 Vinaphone 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 08.2229.2013 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0854.33.2013 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0859.75.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 2013 – Sim Đuôi 2013