Sim Năm Sinh 2012 – Sim Đuôi 2012

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0978.26.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0968.13.2012 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0989.6.4.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0984.1.5.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0968.28.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 096.197.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 096.233.2012 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0967.28.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0989.16.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0329.13.2012 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0965.42.2012 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0975.28.2012 Viettel 3,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0394.45.2012 Viettel 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0969.1.9.2012 Viettel 8,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0375.54.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 098.156.2012 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979.58.2012 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0983.62.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0399.9.7.2012 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0366.48.2012 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0869.88.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0986.71.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 086.6.05.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 086.6.03.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 098.568.2012 Viettel 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0969.32.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 098.959.2012 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 098.188.2012 Viettel 18,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0329.36.2012 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0869.63.2012 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0343.47.2012 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 096.191.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0989.73.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0966.54.2012 Viettel 3,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0868.22.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0982.57.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0985.2.9.2012 Viettel 8,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0968.24.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0385.75.2012 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 086.876.2012 Viettel 3,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0968.3.4.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 097.444.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0865.38.2012 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0867.98.2012 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0961.75.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 2012 – Sim Đuôi 2012