Sim Năm Sinh 2011 – Sim Đuôi 2011

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0971.33.2011 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0373.4.9.2011 Viettel 650,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0387.50.2011 Viettel 600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0968.56.2011 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0329.12.2011 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0335.16.2011 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0928.57.2011 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0899.89.2011 Mobifone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0879982011 iTelecom 500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0879962011 iTelecom 500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0395.87.2011 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0327.95.2011 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0346.63.2011 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0375.98.2011 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0387.24.2011 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 096.468.2011 Viettel 8,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0868.27.2011 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0978.2.1.2011 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 096.26.7.2011 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0979.9.7.2011 Viettel 8,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0986.4.5.2011 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 098.14.4.2011 Viettel 8,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0966.1.4.2011 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 097.11.4.2011 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0973.3.6.2011 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0349.41.2011 Viettel 650,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0968.55.2011 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0981.83.2011 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0981.86.2011 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0865.94.2011 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0336.28.2011 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0869.76.2011 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0868.75.2011 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0386.93.2011 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0337.92.2011 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0984.43.2011 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0977.41.2011 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 098.116.2011 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 098.19.1.2011 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0984.67.2011 Viettel 3,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 097.888.2011 Viettel 19,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0968.26.2011 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0965.65.2011 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0967.67.2011 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0978.37.2011 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua

Sim Năm Sinh 2011 – Sim Đuôi 2011 Đẹp