Sim Năm Sinh 2008 – Sim Đuôi 2008

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0987.03.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0384.93.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0869962008 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0346.49.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0348.30.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0379.67.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 086.678.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0868542008 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0364.55.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0382802008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0369572008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0367362008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0334192008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0356.3.7.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0357.5.8.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0337.9.6.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 037.234.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0387.33.2008 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0974502008 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0977902008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 03.27.09.2008 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 03.3838.2008 Viettel 3,430,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0343.57.2008 Viettel 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0379.4.4.2008 Viettel 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 034.779.2008 Viettel 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0908.55.2008 Mobifone 2,750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0937.20.2008 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0896.87.2008 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0797.92.2008 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0785.11.2008 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0933.24.2008 Mobifone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0899.78.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0799.92.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0799.72.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0798.92.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0798.82.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0798.72.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0798.52.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0798.32.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0797.82.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0797.72.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0797.52.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0797.32.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0793.82.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0793.72.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 2008 – Sim Đuôi 2008