Sim Năm Sinh 2006 – Sim Đuôi 2006

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0368.99.2006 Viettel 4,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0349.59.2006 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0368842006 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0868542006 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0365.37.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0379.95.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0344.01.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 037.678.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0379542006 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 037345.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0344562006 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0372.71.2006 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0976.8.7.2006 Viettel 2,340,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0348.17.2006 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0328.21.2006 Viettel 1,140,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0937.36.2006 Mobifone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0937.62.2006 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0896.87.2006 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0797.55.2006 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0793.77.2006 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0792.16.2006 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0786.11.2006 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0785.28.2006 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0797.27.2006 Mobifone 1,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0937.92.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0937.54.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0933.84.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0799.72.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0798.92.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0798.82.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0797.44.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0797.29.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0786.44.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0786.12.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0786.02.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0785.68.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0785.44.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0783.44.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0783.39.2006 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0899.75.2006 Mobifone 1,350,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0908.72.2006 Mobifone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 089997.2006 Mobifone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0898.65.2006 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0798.84.2006 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0798.76.2006 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 2006 – Sim Đuôi 2006