Sim Năm Sinh 2004 – Sim Đuôi 2004

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 097.234.2004 Viettel 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0386882004 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 032.678.2004 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0334.97.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0343.95.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0396.24.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0337.27.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0375.40.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0357.93.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0868542004 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0988342004 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0974792004 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 096.22.4.2004 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0343242004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 037.24.1.2004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0344152004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0347.8.7.2004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0397.7.8.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 037.6.04.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 034994.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0335.76.2004 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0329.1.4.2004 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 035.4.10.2004 Viettel 690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0334.61.2004 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 035.246.2004 Viettel 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0908.72.2004 Mobifone 1,850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0908.26.2004 Mobifone 1,750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0937.59.2004 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0797.92.2004 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0793.77.2004 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0792.99.2004 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0786.55.2004 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0937.53.2004 Mobifone 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0937.41.2004 Mobifone 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0908.51.2004 Mobifone 1,350,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0933.76.2004 Mobifone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0908.94.2004 Mobifone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0898.92.2004 Mobifone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0937.85.2004 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0937.51.2004 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0931.53.2004 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0931.20.2004 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0901.20.2004 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0896.87.2004 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0799.94.2004 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 2004 – Sim Đuôi 2004 Viettel Mobifone Vinaphone đẹp