Sim Năm Sinh 1999 • Sim Đuôi 1999

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 039497.1999 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0394.7.2.1999 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0846.211.999 Vinaphone 22,860,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0703.88.1999 Mobifone 22,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0931.27.1999 Mobifone 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0937.53.1999 Mobifone 18,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 076543.1999 Mobifone 16,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0797.79.1999 Mobifone 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0789.98.1.999 Mobifone 12,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0775.79.1999 Mobifone 12,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0769.961.999 Mobifone 12,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0776.781.999 Mobifone 10,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 07.76.76.1999 Mobifone 10,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0775.75.1999 Mobifone 10,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0779.69.1999 Mobifone 9,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0776.69.1999 Mobifone 9,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0765.79.1999 Mobifone 8,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0778.87.1999 Mobifone 8,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0778.86.1999 Mobifone 8,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0767.87.1999 Mobifone 8,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0.7676.8.1999 Mobifone 8,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0789.90.1999 Mobifone 7,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0778.97.1999 Mobifone 7,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0778.85.1999 Mobifone 7,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0778.82.1999 Mobifone 7,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0778.69.1999 Mobifone 7,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0776.65.1999 Mobifone 7,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0776.62.1999 Mobifone 7,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0767.07.1999 Mobifone 7,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0789.93.1999 Mobifone 7,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0779.75.1999 Mobifone 7,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0776.60.1999 Mobifone 7,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0768.98.1999 Mobifone 7,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0789.87.1999 Mobifone 6,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0789.76.1999 Mobifone 6,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0789.72.1999 Mobifone 6,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0778.67.1999 Mobifone 6,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0775.05.1999 Mobifone 6,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0769.95.1999 Mobifone 6,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0767.27.1999 Mobifone 6,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0767.08.1999 Mobifone 6,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0767.05.1999 Mobifone 6,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0775.90.1999 Mobifone 6,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0769.86.1999 Mobifone 6,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0769.85.1999 Mobifone 6,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua

Sim Năm Sinh 1999 • Sim Đuôi 1999 Viettel Vina Mobifone