Sim Năm Sinh 1999 • Sim Đuôi 1999

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0349431999 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0394171999 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0828.111.999 Vinaphone 100,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 03688.11.999 Viettel 29,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0336.92.1999 Viettel 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 036.36.11999 Viettel 32,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0369.51.1999 Viettel 13,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0559991999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0559111999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0797.111.999 Mobifone 150,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0778.111.999 Mobifone 150,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0832.62.1999 Vinaphone 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0833.54.1999 Vinaphone 18,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0775221999 Mobifone 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0705721999 Mobifone 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0782201999 Mobifone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0794171999 Mobifone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0794101999 Mobifone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0775.331.999 Mobifone 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0788211999 Mobifone 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0705.741.999 Mobifone 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0768.331.999 Mobifone 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0782001999 Mobifone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0766411999 Mobifone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 08.4567.1999 Vinaphone 28,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0768371999 Mobifone 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0768301999 Mobifone 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0768.311.999 Mobifone 7,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0898.011.999 Mobifone 18,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0775381999 Mobifone 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0775231999 Mobifone 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0775201999 Mobifone 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0705861999 Mobifone 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0789.33.1999 Mobifone 14,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0788301999 Mobifone 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0795291999 Mobifone 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0967321999 Viettel 38,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0962971999 Viettel 38,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0916731999 Vinaphone 32,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0902.191.999 Mobifone 68,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0837.08.1999 Vinaphone 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0855.63.1999 Vinaphone 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0829.35.1999 Vinaphone 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0825.23.1999 Vinaphone 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0823.87.1999 Vinaphone 7,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua

Sim Năm Sinh 1999 • Sim Đuôi 1999 Viettel Vina Mobifone