Sim Năm Sinh 1998 – Sim Đuôi 1998

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0977.58.1998 Viettel 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0973.97.1998 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0367.63.1998 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0973.14.1998 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0387.27.1998 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0966.39.1998 Viettel 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0978.25.1998 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0356.9.3.1998 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0332.29.1998 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0335.18.1998 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0358.05.1998 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0973.96.1998 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0396.63.1998 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0382.85.1998 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 033.353.1998 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0973.17.1998 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0356.18.1998 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0375.81.1998 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0967.93.1998 Viettel 6,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 097.14.4.1998 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 033.525.1998 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0338.3.7.1998 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 097.14.1.1998 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 039.23.1.1998 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 034.8.10.1998 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0326.57.1998 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0926.42.1998 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 09.28.01.1998 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0925.78.1998 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 092.787.1998 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0923.64.1998 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0923.59.1998 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0927.67.1998 Vietnamobile 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0927.991.998 Vietnamobile 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0923.91.1998 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0925.91.1998 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0921.44.1998 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0906031998 Mobifone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0705.82.1998 Mobifone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0906071998 Mobifone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0936.74.1998 Mobifone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0932941998 Mobifone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0934091998 Mobifone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0787.37.1998 Mobifone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0934311998 Mobifone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1998 – Sim Đuôi 1998