Sim Năm Sinh 1998 – Sim Đuôi 1998

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0763.3.2.1998 Mobifone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0931.22.1998 Mobifone 5,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 089995.1998 Mobifone 5,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0901.6.7.1998 Mobifone 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0937.16.1998 Mobifone 3,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0937.57.1998 Mobifone 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0937.20.1998 Mobifone 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0899.78.1998 Mobifone 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0937.76.1998 Mobifone 2,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0937.41.1998 Mobifone 2,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0784.99.1998 Mobifone 2,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0899.76.1998 Mobifone 2,350,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0899.75.1998 Mobifone 2,050,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0898.75.1998 Mobifone 2,050,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0896.95.1998 Mobifone 2,050,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0797.81.1998 Mobifone 2,050,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0793.47.1998 Mobifone 2,050,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0798.63.1998 Mobifone 1,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0797.87.1998 Mobifone 1,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0797.80.1998 Mobifone 1,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0783.59.1998 Mobifone 1,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0798.50.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0797.57.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0792.84.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0786.71.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0786.61.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0786.51.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0785.81.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0785.61.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0785.06.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0784.87.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0784.25.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0784.19.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0784.13.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0783.31.1998 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0792.74.1998 Mobifone 1,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0797.84.1998 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0797.04.1998 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0794.40.1998 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0794.78.1998 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0794.75.1998 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0793.74.1998 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0793.46.1998 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0785.40.1998 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0784.96.1998 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1998 – Sim Đuôi 1998