Sim Năm Sinh 1996 – Sim Đuôi 1996

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0922.03.1996 Vietnamobile 9,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0929.07.1996 Vietnamobile 6,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 03.25.08.1996 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0332.78.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0979.47.1996 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 07777.4.1996 Mobifone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 07777.3.1996 Mobifone 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 07777.2.1996 Mobifone 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0762491996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0763371996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0772291996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0799241996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0787301996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0783121996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0794081996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0931711996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0795031996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0936431996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0793141996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0795051996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0934591996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0934631996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0793021996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0901731996 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0795121996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0782491996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0766291996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0794091996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0934651996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0793081996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0796231996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0796271996 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0378.33.1996 Viettel 2,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0923.98.1996 Vietnamobile 3,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0923.54.1996 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0923.95.1996 Vietnamobile 3,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 038.29.4.1996 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0923.92.1996 Vietnamobile 3,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 033.778.1996 Viettel 2,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0397.2.1.1996 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0367.52.1996 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0977.50.1996 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 038.28.5.1996 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0337.5.4.1996 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 092.29.3.1996 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1996 – Sim Đuôi 1996