Sim Năm Sinh 1996 – Sim Đuôi 1996

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0963.41.1996 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0975.35.1996 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0327.58.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0386.72.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0326.77.1996 Viettel 6,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0964.39.1996 Viettel 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0396.55.1996 Viettel 9,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0335.92.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0377.83.1996 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0332.84.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0398.28.1996 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0327.21.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0379.75.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0373.13.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 039.23.1.1996 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0397.54.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 036.555.1996 Viettel 19,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 033.29.1.1996 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0377.25.1996 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0868.29.1996 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0338.23.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 039.557.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0337.38.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0961.72.1996 Viettel 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0334.82.1996 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 097.14.1.1996 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 035.702.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 03.5557.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0328.52.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 096.14.1.1996 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0326.71.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 098.17.2.1996 Viettel 7,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0359.6.8.1996 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0355.08.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0345.2.3.1996 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0334.48.1996 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0569.09.1996 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0886691996 Vinaphone 6,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0927.40.1996 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0924.61.1996 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0923.70.1996 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0925.78.1996 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0927.36.1996 Vietnamobile 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0927.94.1996 Vietnamobile 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0921.44.1996 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1996 – Sim Đuôi 1996