Sim Năm Sinh 1994 – Sim Đuôi 1994

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0947.99.1994 Vinaphone 25,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0944.19.1994 Vinaphone 25,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0943.88.1994 Vinaphone 25,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0943.68.1994 Vinaphone 35,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0941.14.1994 Vinaphone 25,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0941.23.1994 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0917.27.1994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0916.44.1994 Vinaphone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0915.39.1994 Vinaphone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0911.92.1994 Vinaphone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0911.26.1994 Vinaphone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0866.33.1994 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0356.9.3.1994 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 096.158.1994 Viettel 8,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0327.35.1994 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0338.37.1994 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0328.54.1994 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0337.26.1994 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 032.669.1994 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0386.95.1994 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 037.639.1994 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0335.27.1994 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 036.839.1994 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 033.269.1994 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0396.59.1994 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 035.482.1994 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0384.98.1994 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0389.67.1994 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0396.71.1994 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 096.20.5.1994 Viettel 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0987.82.1994 Viettel 7,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0898901994 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0799911994 Mobifone 2,660,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 083928.1994 Vinaphone 2,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0936431994 Mobifone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0936371994 Mobifone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0936331994 Mobifone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0934551994 Mobifone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0934511994 Mobifone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0906291994 Mobifone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0904551994 Mobifone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0903461994 Mobifone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0901751994 Mobifone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0901731994 Mobifone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0762481994 Mobifone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1994 – Sim Đuôi 1994 Viettel Vinaphone Mobifone