Sim Năm Sinh 1990

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0382.74.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 035.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 036.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0364.4.7.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0982951990 Viettel 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0399.36.1990 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0362.88.1990 Viettel 9,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0326.81.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0334.96.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0333.40.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0334.23.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0969.38.1990 Viettel 9,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0333.56.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0975.46.1990 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0329.15.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 036.745.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0329.13.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0328.27.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0356.97.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 03.6669.1990 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 033.788.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0334.83.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0359.62.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 038.4.08.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0327.18.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 035.839.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0385.50.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0967.48.1990 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0335.62.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0334.09.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0394.82.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 036.28.9.1990 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0334.82.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0393.80.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 036.835.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0367.83.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0328.86.1990 Viettel 9,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0353.3.5.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0345.2.3.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 039.23.1.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0334.48.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0921.87.1990 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0925.66.1990 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0925.88.1990 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0923.79.1990 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1990 – Sim Đuôi Số 1990 Đẹp