Sim Năm Sinh 1989 – Sim Đuôi 1989

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0334.96.1989 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0393.92.1989 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0379.39.1989 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0382.95.1989 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 033.789.1989 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0332.40.1989 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0337.28.1989 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0353.22.1989 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0354.29.1989 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 035.33.5.1989 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0356.9.3.1989 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0393.80.1989 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0334.82.1989 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 039.991.1989 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0352.50.1989 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0345.2.3.1989 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0927.8.1.1989 Vietnamobile 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0922.76.1989 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0924.28.1989 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0924.89.1989 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 092.13.9.1989 Vietnamobile 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0924.47.1989 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0924.34.1989 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0927.98.1989 Vietnamobile 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0921.44.1989 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 037.303.1989 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0796381989 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0906051989 Mobifone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0793.34.1989 Mobifone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0788.42.1989 Mobifone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0763381989 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0766411989 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0795231989 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0796471989 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0778221989 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0762.40.1989 Mobifone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0766.48.1989 Mobifone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0705621989 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0705541989 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0704131989 Mobifone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0705.69.1989 Mobifone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0705.65.1989 Mobifone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0795.30.1989 Mobifone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0394.50.1989 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0347.62.1989 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1989 – Sim Đuôi 1989