Sim Năm Sinh 1989 – Sim Đuôi 1989

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0922.09.1989 Vietnamobile 9,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 052.888.1989 Vietnamobile 2,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 07.05.01.1989 Mobifone 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 03.25.05.1989 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0869.75.1989 Viettel 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 039.773.1989 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0795391989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0794191989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0762491989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0787301989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0762441989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0766351989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0788251989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0762321989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0775351989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0795201989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0763401989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0768351989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0794121989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0763411989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0782001989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0763481989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0788431989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0787241989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0705711989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0763301989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0794101989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0788311989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0769201989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0796141989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0901721989 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0796131989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0903241989 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0936201989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0934631989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0934471989 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0377.9.3.1989 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0363.55.1989 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0866.54.1989 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0797.82.1989 Mobifone 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0373.49.1989 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0797.81.1989 Mobifone 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0357.55.1989 Viettel 2,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0373.47.1989 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0355.84.1989 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1989 – Sim Đuôi 1989