Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0374.25.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 038.24.2.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0335.71.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 038.994.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0348.39.1988 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 034.775.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 037.24.8.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0379.03.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0376.7.4.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0356.42.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0346.39.1988 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0354.63.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 037.26.1.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0377.85.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0387.04.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0335.47.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0348.26.1988 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0394.63.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 034.20.6.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0359.57.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0335.42.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0346.77.1988 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0394.25.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 034.3.10.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0397.91.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 038.334.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 034.9.10.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0366.54.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0923.60.1988 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 039.267.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0377.32.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0397.4.6.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0358.54.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 033.241.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0928.14.1988 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0355.94.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 034.227.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 034.223.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 034.293.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0396.55.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0923.49.1988 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 036.249.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0367.44.1988 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0327.22.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0797.6.3.1988 Mobifone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988 Đẹp Viettel VinaPhone Mobifone