Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0389.64.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0343.52.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0397.8.7.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0365.84.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0346.45.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0365.0.3.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0367.24.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0397.20.1988 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0335.0.3.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0379.74.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0379.50.1988 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0339.0.3.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0327.43.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0387.0.3.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0377.94.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0376.13.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0357.0.2.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0337.04.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0857.62.1988 Vinaphone 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0337.81.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0339.9.4.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0377.25.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0355.47.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0375.73.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0927.82.1988 Vietnamobile 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0397.93.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0385.21.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0379.17.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0389.51.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0373.26.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0368.76.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0387.59.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0393.51.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0352.50.1988 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0839.61.1988 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 033.717.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0362.50.1988 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0378.76.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0397.50.1988 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0385.01.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0389.4.6.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0337.95.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0337.06.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0927.92.1988 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0355.6.4.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988 Đẹp Viettel VinaPhone Mobifone