Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0397.44.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0328.44.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0924.90.1988 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0327.94.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0328.14.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0333.59.1988 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0359.64.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0325.25.1988 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0373.46.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0397.97.1988 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0337.46.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0348.00.1988 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0329.42.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0393.42.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0375.46.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0378.42.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0327.42.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0399.54.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 036.553.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0386.94.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0328.53.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0395.42.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0384.81.1988 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0927.19.1988 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0377.42.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0384.2.2.1988 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0346.24.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0326.3.5.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0395.94.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0348.42.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0926.74.1988 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0376.0.5.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 036.554.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0343.82.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0357.53.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0342.19.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0395.0.6.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0385.74.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0344.38.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0325.53.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0372.73.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0396.7.6.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0356.94.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0348.33.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0929.47.1988 Vietnamobile 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988 Đẹp Viettel VinaPhone Mobifone