Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0347.16.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0327.16.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0336.53.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0358.68.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0325.81.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0346.87.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0826.71.1988 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0325.00.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0334.07.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0325.17.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0374.19.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0826.72.1988 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0354.23.1988 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0817.61.1988 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0367.0.7.1988 Viettel 3,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 078.456.1988 Mobifone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0835.77.1988 Vinaphone 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0817.23.1988 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0819.23.1988 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0777.57.1988 Mobifone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0392.7.0.1988 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0926.24.1988 Vietnamobile 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0777.59.1988 Mobifone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0925.74.1988 Vietnamobile 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0365.86.1988 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0399.92.1988 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 038.606.1988 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0365.65.1988 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0327.24.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0387.41.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0397.23.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0377.45.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0326.44.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0328.70.1988 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0397.92.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0387.24.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0375.44.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0367.50.1988 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0393.61.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0376.44.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0379.24.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0328.37.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0375.94.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0396.14.1988 Viettel 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0337.20.1988 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988 Đẹp Viettel VinaPhone Mobifone