Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 086.27.6.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 086.210.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0395.43.1988 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 086.21.7.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0348.77.1988 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 086.221.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 086.5.07.1988 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 086.22.4.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 086.231.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 086.232.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0383.75.1988 Viettel 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 03579.5.1988 Viettel 1,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 086.23.7.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0364.471988 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 086.24.1.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 035.287.1988 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 086.24.2.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 086.24.3.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 086.24.5.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0866.01.1988 Viettel 5,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0338.42.1988 Viettel 1,650,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 086.24.9.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 086.7.01.1988 Viettel 3,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0374.52.1988 Viettel 1,350,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 086.251.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 086.7.02.1988 Viettel 3,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0387.6.4.1988 Viettel 2,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 086.25.3.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 086.7.05.1988 Viettel 3,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 086.25.4.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0347.84.1988 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 038.421.1988 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0354.91.1988 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0358.04.1988 Viettel 1,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 086.26.4.1988 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 077777.1988 Mobifone 150,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0903.21.1988 Mobifone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 090.184.1988 Mobifone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 09.31.01.1988 Mobifone 20,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 090.185.1988 Mobifone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0898.11.1988 Mobifone 10,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0325.27.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0927.62.1988 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0352.15.1988 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0325.87.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1988 Sim Đuôi 1988 Đẹp Viettel VinaPhone Mobifone