Sim Năm Sinh 1985 – Sim Đuôi 1985

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0334.16.1985 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0348.05.1985 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0336.4.8.1985 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0354.8.3.1985 Viettel 1,140,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0797.11.1985 Mobifone 2,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0899.78.1985 Mobifone 2,150,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0937.34.1985 Mobifone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0933.41.1985 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0896.95.1985 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0797.33.1985 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0786.57.1985 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0786.22.1985 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0785.68.1985 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0785.43.1985 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0783.66.1985 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0799.83.1985 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0798.57.1985 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0798.56.1985 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0797.64.1985 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0797.19.1985 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0786.29.1985 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0785.58.1985 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0799.84.1985 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0798.34.1985 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0798.10.1985 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0794.71.1985 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0794.47.1985 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0786.41.1985 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0786.13.1985 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0785.00.1985 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0784.49.1985 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0798.80.1985 Mobifone 950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0784.03.1985 Mobifone 950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0933.821985 Mobifone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0937.221985 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0908.161985 Mobifone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0933.48.1985 Mobifone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0908301985 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0908.73.1985 Mobifone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0908.69.1985 Mobifone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0933.73.1985 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0908.29.1985 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0886.41.1985 Vinaphone 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0858.73.1985 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0843.31.1985 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1985 – Sim Đuôi 1985 Viettel Mobifone Vinaphone