Sim Năm Sinh 1984 – Sim Đuôi 1984

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0343.86.1984 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0967.42.1984 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0964.88.1984 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0965.47.1984 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0374.74.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0967.24.1984 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0376.03.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0963.37.1984 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0979.57.1984 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0986.54.1984 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0975.85.1984 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0964.98.1984 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0968.44.1984 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 096.333.1984 Viettel 25,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0334.96.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 096.25.3.1984 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0395.68.1984 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0364.37.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 098.21.6.1984 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0987.79.1984 Viettel 9,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0329.15.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 096.339.1984 Viettel 9,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0395.59.1984 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0387.78.1984 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0377.83.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0964.85.1984 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0329.13.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0869.09.1984 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0356.97.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 097.23.9.1984 Viettel 7,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.34.1984 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0985.86.1984 Viettel 16,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 098.27.9.1984 Viettel 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0988.79.1984 Viettel 19,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0334.83.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0969.15.1984 Viettel 8,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0869.01.1984 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0327.18.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0392.93.1984 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0366.90.1984 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 098.25.1.1984 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0865.16.1984 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 096.17.3.1984 Viettel 7,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0377.25.1984 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0867.16.1984 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1984 – Sim Đuôi 1984