Sim Năm Sinh 1983 – Sim Đuôi 1983

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0337.14.1983 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 03.2901.1983 Viettel 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0354.7.4.1983 Viettel 1,140,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0899.77.1983 Mobifone 2,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0899.78.1983 Mobifone 2,050,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0899.76.1983 Mobifone 1,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0896.95.1983 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0783.45.1983 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0798.85.1983 Mobifone 1,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0798.28.1983 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0797.96.1983 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0792.96.1983 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0792.72.1983 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0792.48.1983 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0786.22.1983 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0797.30.1983 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0786.72.1983 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0786.02.1983 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0785.97.1983 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0785.43.1983 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0785.18.1983 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0784.31.1983 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0783.60.1983 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0798.90.1983 Mobifone 950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0792.70.1983 Mobifone 950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0786.70.1983 Mobifone 950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 090.8481983 Mobifone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0937.681983 Mobifone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 090.1201983 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0933.321983 Mobifone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 090.1641983 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0937.24.1983 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 090.1631983 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0908.211983 Mobifone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0908.611983 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0933021983 Mobifone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0908.25.1983 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 093.701.1983 Mobifone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 090.161.1983 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 08.22111983 Vinaphone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0933.83.1983 Mobifone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0886.46.1983 Vinaphone 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0832.62.1983 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0828.43.1983 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0828.24.1983 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1983 – Sim Đuôi 1983