Sim Năm Sinh 1982 – Sim Đuôi 1982

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0357.87.1982 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0965.84.1982 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0374.74.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0975.32.1982 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0376.03.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 096.12.1.1982 Viettel 8,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0327.61.1982 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0385.95.1982 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0965.71.1982 Viettel 7,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0974.31.1982 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0969.34.1982 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0327.18.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0334.96.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0965.33.1982 Viettel 8,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0964.55.1982 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0334.82.1982 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0365.30.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 098.141.1982 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0329.15.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0364.37.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0983.95.1982 Viettel 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0377.83.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0329.13.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0976.52.1982 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0976.45.1982 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0356.97.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0964.97.1982 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 096.26.7.1982 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 097.25.1.1982 Viettel 8,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0334.83.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 097.15.4.1982 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0388.21.1982 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0377.25.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0967.17.1982 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0869.16.1982 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0377.23.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0966.95.1982 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0398.22.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0382.80.1982 Viettel 650,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0337.40.1982 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0335.71.1982 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0352.75.1982 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0366.53.1982 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 039.267.1982 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0374.84.1982 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1982 – Sim Đuôi 1982 Viettel Vinaphone Mobifone