Sim Năm Sinh 1981 – Sim Đuôi 1981

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 038.243.1981 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0346.65.1981 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0379.96.1981 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0385.64.1981 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0374.74.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0965.78.1981 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0986.35.1981 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 096.29.4.1981 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0983.27.1981 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0989.85.1981 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0393.07.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0977.69.1981 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0867.96.1981 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0327.18.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 096.14.4.1981 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0334.96.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0964.46.1981 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0974.73.1981 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0963.35.1981 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0329.15.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 098.18.2.1981 Viettel 9,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0329.13.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0869.18.1981 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0984.15.1981 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0967.87.1981 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 097.159.1981 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 098.559.1981 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0867.91.1981 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0356.97.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 097.135.1981 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0973.66.1981 Viettel 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 036.222.1981 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0333.44.1981 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0967.97.1981 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0334.83.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0973.13.1981 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0973.92.1981 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0968.85.1981 Viettel 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 039.331.1981 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0377.25.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0869.16.1981 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0377.23.1981 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0866.56.1981 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0976.92.1981 Viettel 3,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0965.01.1981 Viettel 6,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1981 – Sim Đuôi 1981 Đẹp Viettel Mobifone Vinaphone