Sim Năm Sinh 1980 • Sim Đuôi 1980

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0343.5.2.1980 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0338.44.1980 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0347601980 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0386.91.1980 Viettel 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0908.85.1980 Mobifone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 08.9997.1980 Mobifone 2,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0899.76.1980 Mobifone 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0933.54.1980 Mobifone 1,950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0933.96.1980 Mobifone 1,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0899.75.1980 Mobifone 1,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0937.72.1980 Mobifone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0933.72.1980 Mobifone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0937.74.1980 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0908.70.1980 Mobifone 1,750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0908.14.1980 Mobifone 1,750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0901.60.1980 Mobifone 1,750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0899.95.1980 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0908.64.1980 Mobifone 1,450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0898.69.1980 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0783.43.1980 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0798.58.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0798.41.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0797.81.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0797.61.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0797.58.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0794.41.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0793.76.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0793.45.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0792.92.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0792.89.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0792.87.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0792.64.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0792.42.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0792.37.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0792.10.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0792.08.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0786.46.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0785.76.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0785.58.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0785.29.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0785.03.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0785.00.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0783.52.1980 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0798.40.1980 Mobifone 950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0786.30.1980 Mobifone 950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua

Sim Năm Sinh 1980 • Sim Đuôi 1980