Sim Đuôi 68 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0342.03.06.68 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0329.050.268 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0395.010.368 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0346695268 Viettel 500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0369642168 Viettel 500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0342030668 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0385.808.868 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0388058868 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0333.001.668 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0356.893.168 Viettel 1,380,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0393.065.668 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0367.925.668 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0386.574.868 Viettel 600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 032.663.2868 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0365.63.3968 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0345.363.568 Viettel 1,380,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 032.8910.668 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0335.1133.68 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0333.188.168 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0388.58.28.68 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0399.121.668 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0392.892.568 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0339.985.968 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0365.828.368 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0386.91.3968 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 03456.69.268 Viettel 2,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0396.118.168 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 033.989.3568 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0398.29.3868 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0383.679.568 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0333.25.7968 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0346.654.868 Viettel 600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0386.229.168 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0377.692.668 Viettel 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0358.559.168 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0345.229.568 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0399.559.368 Viettel 2,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0399.559.568 Viettel 2,100,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0358.939.168 Viettel 2,100,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0386.225.368 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0336.759.168 Viettel 600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0379.858.368 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0393.090.168 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0333.080.268 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0398.555.868 Viettel 9,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua