Sim đuôi số 96

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0971.99.3696 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 097.3633696 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09.81.96.82.96 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0981.096.996 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0388.96.83.96 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0869.93.93.96 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 03.8686.9396 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 039.668.3896 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0389.638.996 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 09.8693.8396 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0386.893.996 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0972.758.796 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0961.393.696 Viettel 4,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0964335596 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0961483896 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0347161996 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0347433996 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0339015696 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0393571696 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0327287696 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 09765.14.696 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0344.207.296 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0397.024.596 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0386.824.796 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 097.9493.396 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0964.094.896 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0983.481.496 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 09645.17.4.96 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0983.224.096 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 09.6465.3796 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0385.505.696 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0346.379.996 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0976.498.096 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0983.164.496 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0986.355.496 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0974.207.396 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0982.471.796 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0969.541.496 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0984.587.796 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0964.428.296 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 096.248.3396 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0974.367.396 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0966.428.196 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0973.054.396 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0974.172.896 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua