Sim đuôi số 956

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0988.932.956 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0345.89.89.56 Viettel 1,350,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0988.255.956 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0.9838389.56 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 096.6363.956 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0979.128.956 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0983.892.956 Viettel 1,380,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0966.116.956 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0967.533.956 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0967.633.956 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0961.20.79.56 Viettel 490,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0906.253.956 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0967.57.39.56 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0869.857.956 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0965.493.956 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0961.67.59.56 Viettel 880,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0967.45.19.56 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0971.77.1956 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0965.306.956 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0903.280.956 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0971.303.956 Viettel 660,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0971.963.956 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 097.17.5.1956 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0963.58.1956 Viettel 830,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 096.11.55.956 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0971.248.956 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0986.3.1.1956 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0981.877.956 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0962.79.39.56 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0978.133.956 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.366.956 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0961.266.956 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0983.386.956 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 096.117.9956 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0979.32.59.56 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 08.6958.6956 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0867.6879.56 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0972.3969.56 Viettel 660,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0976.84.69.56 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0984.46.39.56 Viettel 660,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0964.388.956 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0978.28.1956 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0972.09.39.56 Viettel 660,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0986.040.956 Viettel 660,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0971.927.956 Viettel 490,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua