Sim đuôi số 90

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0984.6868.90 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0988.29.29.90 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0862.587.090 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0869.875.090 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0869.182.090 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0961339690 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0981664690 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979267490 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0987959290 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0986946690 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0982951990 Viettel 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0364.4.7.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 036.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 035.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0382.74.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0961589890 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0961589390 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0364244990 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0396887990 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0338224990 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0978.002.990 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0989.323.090 Viettel 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0973.115.490 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0973.435.890 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0984.579.390 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0987.543.390 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0966.343.090 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0966.316.090 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0975.785.090 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0986.217.190 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.766.490 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0973.083.290 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0974.600.190 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0348.963.690 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0862.470.290 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 03888.04.290 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0329.3388.90 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0344.80.9190 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0337.214.190 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0862.029.690 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0334.1828.90 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0398.262.090 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0396.590.890 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0325.878.990 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0382.1155.90 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua