Sim đuôi số 90

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0966.316.090 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0966.343.090 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0979267490 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0981664690 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0961339690 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0987.543.390 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0984.579.390 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0973.435.890 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0973.115.490 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0382.74.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 035.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 036.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0364.4.7.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0982951990 Viettel 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0989.323.090 Viettel 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0338224990 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0396887990 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0364244990 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0961589390 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0961589890 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0978.002.990 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0975.785.090 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0989.063.990 Viettel 1,380,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0982.96.0990 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0857.25.01.90 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0857.14.08.90 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0859.18.05.90 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0859.23.06.90 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0859.16.01.90 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0859.14.08.90 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0859.27.01.90 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0394.01.03.90 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0818.19.03.90 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0836.22.04.90 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0988.269.190 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0835.03.02.90 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0842.04.07.90 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0869.123.090 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 03333.56.190 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0852.12.05.90 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0842.27.06.90 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0856.02.10.90 Vinaphone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0853.07.11.90 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0834.28.10.90 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0853.12.03.90 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua