Sim đuôi số 85

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0974.625.685 Viettel 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0962.541.085 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0975.548.185 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0964.371.685 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0971.337.485 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0869.05.09.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0869.02.01.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0976.135.585 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0823.12.09.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0869.14.10.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0826.19.01.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0869.01.12.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0866.05.15.85 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0824.04.07.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0826.26.04.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0824.06.07.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0833.07.09.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0826.31.10.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0835.21.03.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0835.29.05.85 Vinaphone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0837.18.08.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0853.21.11.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0848.25.03.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0854.31.05.85 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0912.75.2285 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0913.193.985 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 037.23.3.1985 Viettel 2,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0913.193.085 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0833.20.12.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0913.194.285 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0845.02.06.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0812.31.10.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0915.597.385 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0832.29.03.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0915.583.085 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0835.31.12.85 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0916.061.785 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0377.29.11.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0838.29.03.85 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0916.237.085 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0392.01.12.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0916.772.985 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0916.967.385 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0917.16.2285 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0815.15.01.85 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua