Sim đuôi số 828

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0983.18.68.28 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0368998828 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0987.141.828 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0976873828 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0969.137.828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0384.68.08.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0343.48.98.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0352.833.828 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0337.443.828 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0353.994.828 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0869.117.828 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0326.48.58.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0354.18.98.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0337.58.48.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0867.101.828 Viettel 1,140,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0344.191.828 Viettel 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0367.707.828 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0888.747.828 Vinaphone 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0941.505.828 Vinaphone 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0825.515.828 Vinaphone 1,370,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0826.525.828 Vinaphone 1,710,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0847.525.828 Vinaphone 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0824.393.828 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0373.52.1828 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0389.161.828 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0845.636.828 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0372.020.828 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 084.9696.828 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0707.28.28.28 Mobifone 139,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 07.68.68.68.28 Mobifone 20,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0931.28.68.28 Mobifone 7,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0908.010.828 Mobifone 3,350,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0899.78.28.28 Mobifone 2,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0792.00.2828 Mobifone 2,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 08.9997.28.28 Mobifone 2,050,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0937.00.88.28 Mobifone 1,850,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0937.060.828 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0926.10.28.28 Vietnamobile 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0798.44.2828 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0792.36.2828 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0792.17.2828 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0937.050.828 Mobifone 1,550,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 09.08.26.08.28 Mobifone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0901.699.828 Mobifone 1,450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0792.72.2828 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua