Sim đuôi số 828

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0969.137.828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0342686828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0976873828 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0987.141.828 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0973.696.828 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0357.28.38.28 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0345.123.828 Viettel 2,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0383.191.828 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0869.33.8828 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0962.78.38.28 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 035.9595.828 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0325.779.828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0972.959.828 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0969.675.828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0983.369.828 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0988.25.1828 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0393939.828 Viettel 12,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0869.811.828 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0963.895.828 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0969.37.6828 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0355.123.828 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0969.263.828 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0326.835.828 Viettel 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0969.737.828 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 08668.368.28 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0868.833.828 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0839.868.828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0365.58.58.28 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0977.603.828 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0972.805.828 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0393.128.828 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0.8668.35.828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 097.131.6828 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 09.7979.0828 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0989.679.828 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0965.007.828 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0866.060.828 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0977.859.828 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 03.66665.828 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0975.404.828 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0389.616.828 Viettel 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0339.866.828 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 039.369.8828 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0345.979.828 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0359.128.828 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua